en ru

Ваканция е да нямаш какво да правиш и да имаш цял ден на разположение, за да го правиш